Сигары Средне - Крепкие

Сортировка
Сигара Bellas Artes Maduro
Размер сигары
Robusto 5 1/2" x 52 Robusto 5 1/2" x 52 Toro 6" x 54 Toro 6" x 54
Сигара Dias de Gloria
650
Размер сигары
Robusto 5 1/2" x 52 Robusto 5 1/2" x 52 Toro 6" x 56 Toro 6" x 56
Сигара San Lotano Habano
650
Размер сигары
Robusto 5" x 54 Robusto 5" x 54 Toro 6" x 54 Toro 6" x 54
Сигара San Lotano The Bull
Размер сигары
Robusto 5" x 54 Robusto 5" x 54 Toro 6" x 54 Toro 6" x 54
Топ 5
Сигара San Andres
0
Размер сигары
Robusto 5" x 54 Robusto 5" x 54 Toro 6" x 52 Toro 6" x 52
Новинка
Сигара Enclave Broadleaf
Сигара San Lotano Maduro
Размер сигары
Robusto 5" x 52 Robusto 5" x 52 Toro 6" x 52 Toro 6" x 52